Alle lessen op een rij

In het schema hieronder vindt u alle behandelde onderwerpen per les. Hiermee heeft u een overzicht van alle binnen het project vallende activiteiten.

1024x768_bestfit (2)

Bij deelname aan het project ontvangt u van ons een mobiel meubel met de bij het pakket behorende materialen, 6 mappen met alle handleidingen en toegang tot de website met alle digitale materialen.

Groep 1 en 2

Les
Onderwerp
Vakgebied/activiteiten
1/2.1 Introductie van het thema energie Taal
1/2.2 Energie in relatie tot lichaam en motor Taal, W&T, biologie, handvaardigheid
1/2.3a Wind en energie Taal, W&T (onderzoeken)
1/2.3b Verwachtingen uitspreken Taal, W&T
1/2.4 Ontdekhoek W&T (onderzoeken), taal
1/2.5 Windmolen W&T (onderzoeken, ontwerpen, bouwen), taal, handvaardigheid
1/2.6 Mindopdrachten W&T (ontwerpen, bouwen), taal
1/2.7 Loopspel energie Bewegingsonderwijs, toetsing, taal
1/2.8 Lied van de wind Muziek, bewegen muziek

Groep 3

Les
Onderwerp
Vakgebied/activiteiten
3.1 Introductie van het thema energie Taal
3.2 Zonne-energie W&T (onderzoek), taal
3.3 Zonnewijzer W&T (onderzoeken, ontwerpen, bouwen), handvaardigheid, taal
3.4 Spel Levend Ganzenbord W&T, toetsing, taal

Groep 4

Les
Onderwerp
Vakgebied/activiteiten
4.1 Introductie van het thema energie Taal, tekenen
4.2 Voertuig bouwen W&T (ontwerpen, bouwen), handvaardigheid, taal
4.3 Energiebronnen W&T, taal, toetsing, handvaardigheid
4.4 Taalspel Taal, toetsing

Groep 5

Les
Onderwerp
Vakgebied/activiteiten
5.1 Film en Energiebingo – energiebegrippen Taal
5.2 Speurneuzen – op zoek naar energie in de schoolomgeving Rekenen (plattegrond) tekenen, fotograferen, presenteren
5.3 Woordweb maken over energiebegrippen – relaties leggen Taal (discussiëren, mindmap)
5.4 Energie in je lichaam– voedsel als brandstof
Verhaal Mannetje Motor
Biologie (onderzoek eigen lichaam)
5.5 Stroomkring maken – geleiden van materialen W&T (technisch tekenen, onderzoeken)
5.6 De bloedsomloop – in spelvorm (estafette) principes leren rond de bloedsomloop Biologie, bewegingsonderwijs
5.7 Magnetisme, w.o. kompas W&T (onderzoeken), aardrijkskunde
5.8 Bouwen van apparaat waarvan de werking is gebaseerd op het principe van de open en gesloten stroomkring W&T (bouwtekening lezen, bouwen), handvaardigheid,
5.9 De fietsmachine – een toekomstmachine ontwerpen met je zelf op een fiets als motor Tekenen, W&T (ontwerpen, presenteren)
5.10 Lied Robbie Robot
Ren-je-rot – afsluitend spel als toets
Muziek, bewegen op muziek, toetsing
Spel Zunnespel – spel met Ja/Nee vragen over energie Biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, taal

Groep 6

Les Onderwerp Vakgebied/activiteiten
6.1 Fossiele brandstoffen – reis terug in de tijd – ontstaan fossiele brandstoffen Aardrijkskunde, geschiedenis, (informatie verwerken en presenteren)
6.2
6.3
Inventarisatie thuis en op school van energiegebruik van diverse apparaten en berekening van kosten Rekenen, W&T (onderzoeken)
6.4 Wat ben ik?  – in spelvorm zaken rond energiedistributie leren (distributieketen) Taal, bewegen
6.5 Onder stoom – principe van de stoommachine, de industriële revolutie, kinderarbeid vroeger en nu Geschiedenis, aardrijkskunde
6.6 Luchtdruk – windenergie les over aanwezigheid van lucht, luchtdruk W&T (onderzoeken)
6.7 Waterraket bouwen en testen W&T (bouwen), handvaardigheid, rekenen
6.8 Energietaal – taalspelletjes rond energiebegrippen Taal
6.9 Windmolen bouwen die een gewicht moet ophijsen Handvaardigheid, W&T (onderzoeken)
6.10 Strip en quiz – strip afmaken over energie in de toekomst. Afsluitende quiz als toets Taal, tekenen, toetsing
Spel Energiebaas – spel over distributie en evenwicht in energieaanbod en vraag Taal, aardrijkskunde

Groep 7

Les Onderwerp Vakgebied/activiteiten
7.1 Energie bij dieren – spelvorm, tekst schrijven en uitspelen Biologie, taal, drama
7.2 Windenergie – ontstaan windenergie, windstilte, opdrachtkaarten Aardrijkskunde, W&T (onderzoeken)
7.3
7.4
7.6
7.8
7.10
Energiemarkt – leerlingen organiseren een markt waar ze allerlei zaken rond energie tentoonstellen en verkopen. (quizjes, energietips, elektromotor maken, groot elektrospel, etc.) W&T (ontwerpen, organiseren, presenteren), leren ondernemen. Afhankelijk van de keuzes: biologie, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, taal, drama, handvaardigheid, tekenen, muziek.
7.5 Elektromagnetisme deel 2 – de elektromagneet, dynamo, demontage W&T (onderzoeken)
7.7 Zonneboot – boot bouwen die op zonne-energie werkt W&T (bouwen), handvaardigheid
7.9 Energiezuinige woning – bouwen met papier W&T (bouwen en presenteren), handvaardigheid
Spel Volta- spel rond energievraag en aanbod Aardrijkskunde, taal

Groep 8

 Les  Onderwerp  Vakgebied/activiteiten
8.1 Wereldontbijt – ecologische voetafdruk – ontbijtproducten worden gevolgd Aardrijkskunde, duurzaamheid
8.2
8.3
Actie-reactiebaan – ontwerp en bouwen W&T (ontwerpen, bouwen, presenteren), handvaardigheid
8.4 Schakelingen – vervolg op stroomkring, parallel en serie, kortsluiting, simulatiespel W&T, (onderzoeken)
8.5 CO2-Koolstofdioxide – discussiebladen met conceptcartoons Taal, biologie, duurzaamheid
8.6
8.7
Energiebronnen – energie in Europa, energietransitie Aardrijkskunde (onderzoeken, presenteren)
8.8 EnerCities – spelen van de serious game EnerCities, een simulatiespel rond energie Aardrijkskunde (spel), rekenen
8.9
8.10
Een nieuwe wereld – een nieuwe wereld bouwen met energiebalans in de vorm van een maquette, tekening, kaart of spel W&T (ontwerpen, bouwen, presenteren), eindtoets

 

Combinatieklassen

Voor combinatieklassen kan gekozen worden om één jaarprogramma met
de gecombineerde groep te volgen en het daarop volgende schooljaar
het andere jaarprogramma. Steeds wordt ter introductie met een voorleesboek begonnen of het tonen van de film.

1024x768_bestfit (5)

Een andere mogelijkheid is de volgende indeling te volgen:

Bij de combinatie 1/2
A. Voorleesverhaal Eiki en Oeki+1-2.1+1-2.2+1-2.3A+1-2.6+1-2.7 B. Voorleesverhaal Eiki en Oeki+1-2.3A+1-2.3B+1-2.4+1-2.5+1-2.8

Bij de combinatie 3/4
A: Voorleesverhaal Suzie+3.1+3.3+4.3+4.4
B: Voorleesverhaal Robbie+4.1+4.2+3.2+3.4

Bij de combinatie 5-6:
A: 5.1 + 5.3 + 5.5 + 5.7 + 5.9 + 6.1 + 6.4 + 6.5 + 6.7 + 6.10
B:  5.2 + 5.4 + 5.6 + 5.8 + 5.10 + 6.2 + 6.3 + 6.6 + 6.8 + 6.9

Bij de combinatie 7-8
A: 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.8 + 7.10 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7
B: 7.1 + 7.2 + 7.7 + 7.9 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.8 + 8.9 + 8.10